Tur- og sykkelveier på nedlagte jernbaner.

26. og 27.august 2019 arrangerte «Arbeidsgruppa for sentrumsnære turveier med universell utforming i Telemark» en studietur til Kragerøbanen, Treungenbanen og Setesdalsbanen. Formålet var å samle ideer til gjenbruk av nedlagte jernbanestrekninger til nye tur- og sykkelveier.

Skinnelangs var med i tillegg til flere andre private og offentlige aktører.

Vi reiste med buss, og om bord i bussen satt representanter fra seks kommuner i Telemark og Vestfold, og i tillegg representanter fra Bane Nord, Statens Vegvesen og andre aktører.

Merkebekk stasjon: Arne Ettestad fra Drangedal kommune viste oss rundt på området. Miljødirektoratet har nylig bevilget tre millioner kroner til Drangedal for å anlegge turvei fra Eskilt til Merkebekk på den nedlagte Kragerøbanen Treungenbanen: I Treungen møtte vi Anne M. Espelid fra Nissedal kommune og Tonje R. Trædal fra Åmli kommune. Vi fikk en orientering om den nybygde sykkelveien på Treungenbanen i Åmli og Nissedal kommune.

Høgefoss: Da vi ankom Høgefoss, ruslet vi et stykke sørover langs Treungenbanen og passerte jettegrytene i Ilekleivfossen og den severdige steinhvelvbrua.

Vanntårn og tømmerfløting: Vi kjørte videre til Øy og passerte det severdige

vanntårnet ved Gaukås. Ved Øy viste Anne og Tonje oss en ny vakker steinhvelvbru. Under brua rant Karlsåna i en oppmurt kanal. Den hadde blitt bygget i en jevn bue slik at tømmerstokkene ikke skulle kile seg fast den tiden det foregikk fløting.

Revsnes hotell ved Bygelandsfjorden hvor vi overnattet: Her fikk vi et foredrag om Setesdalsbanens historie og sykkelveien som har blitt lagt over deler av traséen. Siv T. Kile Lie fra Evje og Hornes kommune, Per Svein Holte fra Midt - Agder Friluftsråd og Henrik Duus fra Statens vegvesen orienterte

Sykkeltur: Neste dag kjørte vi ned til TrollAktiv hvor vi leide sykler. Vi skulle sykle ned til gamle Hægeland stasjon, og turen var 35 kilometer. Fra opplevelsessentret syklet vi på Setesdalsbanens trasé frem til Evje. Vi fortsatte til Hornes hvor vi stoppet for å titte på den gamle stasjonsbygningen. Ved Breiflå fortsatte sykkelveien på Setesdalsbanens trasé i et idyllisk skogsområde. Vi stanset ved Kilefjorden camping for en siste pause. Herfra fortsatte sykkelveien på Setesdalsbanens jernbanetrasé ned til gamle Hægeland stasjon.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now