Endring i POTs lover og konsekvenser for stemmeretten

Årsmøtet 2013: Revisjon av lovverket.

Som følge av årsmøtevedtak i 2012 hvor det ble lagt fram et forslag om en eksklusjonsparagraf kom styret fram til at deler av vårt lovverk burde omarbeides. Med noen mindre justeringer gav årsmøtet 2013 sin tilslutning til styrets forslag.

Jeg skal ikke komme inn på alle de endringer/justeringer som vedtaket innebærer bortsett fra en viktig detalj og det gjelder stemmeretten. Vi har jo praktisert en såkalt familiekontingent og alle familiemedlemmer har hatt anledning til å stemme over forslag som ble lagt fram.

Nå er ordlyden slik:

Hvert år avholdes årsmøtet innen utgangen av oktober. Årsmøtet innkalles med tre ukers varsel. Medlemmer som har betalt kontingent for året, har stemmerett. Familekontingent har en stemme.

Årsmøtets vedtak innebærer nå at en årskontingent gir kun anledning anledning til å avgi en stemme. Det innebærer at hvis flere medlemmer i en familie ønsker å avgi stemmer må det betales ekstrakontingent.

Det er da viktig at om det nyttes vanlig giro ev. via nettbank må innbetalingen merkes med navn og helst at det gjelder ekstrakontingent. Det er jo mange som velger å betale direkte til kasserer på medlemsmøtet og da vil det praktiske kunne bli ordnet der og da.

Tags:

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now