Populære turområder i Porsgrunn

Porsgrunn Vestmark:  (turkart Skien vest)

Kverndammen - Skipperåsen - Frydentopp

Start turen ved Vestsiden skole, eller parkeringen ved Tørmo Kapell i Heigata. Rundløype rundt Kverndammen, eller om Skipperåsen og Frydentopp.

Solmyrås - Kjerkeåsen

Parkering ved hoppbakken på Rugtvedt. Følg blåmerket løype opp til Solmyrås Sportskapell og videre mot Piggen og til Hvistenstjenn. Vær oppmerksom på at det er mange blåmerkede løyper i området. Følg stien mot Solmyrås, ta stien til venstre mot Kjerkeåsen.

Kjerkeåsen (fra samme parkering)

På Kjerkeåsen har POT satt opp en gamme med fyreplass. som er fint for en rast. Herfra kan turen gå nordover mot Piggen - Solmyrås, eller tilbake via Hegnadalen til parkeringsplassen.

Torsberg - Lakollen

Kjør Ånnerødveien og ta veien inn til Lakåsene og forbi vanntårnet. Parkering langs veien ved løypeskiltet. Her kan turen gå sydover mot Steingardsåsen bygdeborg - Torsberg - Storemyr og opp til Lakollen, eller du kan gå motsatt vei.

Videmyr-runden går opp mot Lakollen. Skiltet fra samme vei.

Valåsrunden:   (5 km rundløype - turkart Porsgrunn)

Parkering ved gamle E18 Lannerheia. Tur rundt vannet Sortilen og opp til Valås, 263 m. Her er det fin utsikt mot Eidangerfjorden og nordover mot Gaustatoppen i klarvær. POT har satt opp gapahuken,Jensebu på toppen, Turen kan også gås motsatt vei.

Bymarka:   (Turkart Porsgrunn)

Parkering ved Jysk på Moheim. I området er det flere blåmerkede stier til Årdalsåsen - Svinholtdammen - Valleråsen. På Årdalsåsen har POT satt opp en gamme med fyrplass. Her er det fint å raste. Fin utsikt fra Årdalsåsen, 258 m. Turen kan også starte ved Lunde i Bjørkedalen - Bjerketvedt og Kjølnesområdet.

Bjørkedalen: 

Fjerdingen (Turkart Porsgrunn)

Turen starter ved parkeringsplassen ved Flogstatjenn i Bjørkedalen. Følg blåmerket sti opp til Fjerdingen. Porsgrunns høyeste topp med 316m. Flott utsikt.

Presteveien  (Turkart Porsgrunn/Skien øst)

Start turen ved Nordal i Bjørkedalen. Veien går forbi Kåsa gård og videre mot Stussrød ved Oklungenvann og oppover Årholtdalen, forbi Årholtstua og videre mot Siljan.

Oklungen:  (Turkart Skien øst)

Nordkollen - rundløype

Parkering ved bommen nord for Oklungenvann. På nymerked sti kan turen legges til Nordkollen via Tjennane og opp til Nordkollen. Fin utsikt på toppen mot Farris og Oslofjorden. Tilbake nordover og ned til Kvislamyra - Tjennane og tilbake til parkering.

Svarteberget - rundløype.

Start ved bommen nord for Oklungenvann og gå skogsbilveien inn mot Årholtdalen. Fra skiltet ved veien går stien opp til Svarteberget fra sydsiden. Ned fra toppen går stien nordover og over vollen på Årholtstua. Årholtstua leier POT av Fritzøe Skoger a.s. Tilbake på skogsbilveien og til parkering.

Årholtstua

Fra parkering ved bommen går skogsbilveien inn til Årholtstua. Der er det fint å raste på vollen. Tilbaketuren kan legges om Årholtgrana og Stussrød og veien tilbake til parkering.

Skifjellområdet/Vealøs: (Turkart Skien øst)

Parkering Skifjell S der Skifjellhytta lå

Galten 373m

Gå nordover mot Vealøs et lite stykke og ta så stien mot høyre. (Den kommer ut på skogsbilveien til Vallerdalen). Følg den inn til Norlandsbekken. Der går stien bratt opp til Galten. Fra toppen går stien sydover til skogsbilveien som en kan følge helt til parkeringen på Skifjell S.

Østre Vealøs 446m

Fra parkering Skifjell S går stien nordover mot Vealøs. Etter et godt stykke tar stien av til høyre mot Østre Vealøs og opp til toppen. Returen kan legges om Gramsebu og tilbake til parkeringen på Skifjell S.

Skauguttleieren

Fra parkeringen på Skifjell S går løypa på skogsbilvei til Meensvann og Bjoretjenn. Ved Bjoretjenn går stien til venstre og over mot Limtjenn.Før Limtjenn går stien til venstre og opp til Skauguttleieren der skauguttene holdt til våren 1944. Det er også fine jettegryter i området Retur kan legges om Vallerdalen og sydover til Meensvann og tilbake til parkering.

Rundtur til Årholtstua

Fra parkering går løype på skogsbilveien til Meensvann forbi Bjortjenn og frem til Lillebroken. Her tar løypa til venstre og over til Årholtstua hvor det passer fint med en rast. Tilbake går du via Limtjenn - Bjortjenn - Meensvann og frem til parkering.

Jarsengområdet:  (Turkart Skien øst)

Riisseter - Sanniseter 4 km

Fra parkeringen på Jarseng følger du blåmerket løype inn til Riisseter og opp lia til Sanniseter, tilbake om Trollsåsen og tilbake til parkeringen ved Jarseng.

Frierstien Brevik - Herøya 9 km:  (Turkart Porsgrunn)

Start fra parkeringen ved Hillsvei i Brevik. Gå opp til Dammana og følg blåmerket sti mot Prekestolen, videre mot Kjørholt - Sommerlyst - Værsvika og til parkeringen ved Herøyahuset. Man kan gjerne også gå motsatt vei.

Håøya: (Turkart Porsgrunn)

Naturperlen ligger lengst syd i Porsgrunn kommune. Inne på Håøya holder POT et godt ryddet og merket stinett som blir mye brukt av båtfolket. Fra den planlagte kyststien kan du komme over ved Vrangsund fra landsiden. I Paradisbukta har Porsgrunn kommune satt opp en stor gapahuk ved den fine badeplassen.

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now