31.7.2019

Please reload

June 8, 2016

 Kun 10 personer møtte opp til søndagens tur til Gaukåsen i Langangen, 

 Dette skyldes nok delvis det usedvanlig varme og flotte været vi har hatt i flere dager,

Vi som deltok hadde imidlertid en fin tur med kjentmannen, Arne Hagen som ledet turfølget opp til Gaukåsen. P...

December 2, 2015

De siste 3 onsdagsdugnadene har foregått på Håøya. Med nøkkel til bommen kunne vi kjøre helt frem til Vrangsund og det hjalp oss en god del for å få utstyr og redskap frem. Håøya har et stort stinett med 70 skilt som vi nå har byttet ut med nye. Statens naturoppsyn har...

December 2, 2015

16 dugnadsdeltakere hadde møtt frem til Rugtvedtkollen kl 15 for å være med på den siste tirsdagsdugnaden i år. Den var lagt til Kjerkeåsen hvor det var ved for vinteren som skulle gjøres klar. jobben gikk fort unna og da fristet Jakob og Berit med pølser og kaker som...

December 2, 2015

De siste tirsdager og onsdager har dugnadene blitt brukt til forbedring av stien fra Moheim til Årdalsåsen. Kjetting er montert i fjellskråningen opp fra Hegnamyra og det er ryddet vekk mye løsstein i stien. I lia ovenfor Hegnamyra har stitraséen blitt lagt om så nå er...

August 27, 2015

Turen gikk i dag til Skuggen ved Oklungvann. Vi ryddet turen som bystyret skal gå torsdag 4.sept. Den går opp til Mjøvannsdammen og Broken og over til Årholtdalen videre på veien opp til Åholtstua. Beveren er i full gang igjen med å demme opp langs stien ved Gorrtjenn...

August 26, 2015

I dag ryddet vi løypa fra Vestsiden skole via Kverndammen og til Skipperåsen hvor vi skal ha turpasstur 7.sept. Returen går ned til Frydentopp til Tørmo og tilbake til skolen.

16 stk møtte opp til en fin ryddedag i Vestmarka.

 

 

August 19, 2015

Tirsdagsdugnadene er i gang igjen etter en knallsommer. På første dugnaden stilte 13 stykker opp ved Rugtvedtkollen. Etter at øs-pøsregnværet gav seg ble Hegnadalen, stien over Kjerkåsen bort til løypedelet mot Piggen, hvor Skien Turlag overtar, gått over. Returen gikk...

July 2, 2015

Rydding av løype på Siktesøya

 

I samarbeid med Porsgrunn kommmune har POT ryddet, merket og skiltet løype fra Risøysundet via Andedammen til Svensvika syd på øya. Nå kan man ta Fjordbussen fra Brevik og gå i land både i Risøysundet og Svensvika. Der kan man bruke stien...

June 18, 2015

 

 

Første del av dugnaden i dag gikk ved Kverndammen hvor vi heiset opp en klopp ved vestenden av dammen,som hadde seget. Det ble også slått gress langs plankestien i samme område. Så dro vi til Lakåsene. Der har det vært stor hogst i løypa, men hoggerne og AT Skog har...

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now