March 13, 2020

§ 1 Navn

Foreningens navn er Porsgrunn og Omegns Turistforening (POT). Foreningen ble stiftet 11.06.1947. Forkortelsen POT erstatter foreningens navn i den videre lovtekst.

§ 2 Registrering

Foreningen er registrert i Enhetsregisteret, Brønnøysund med organisasjonsnummer...

March 12, 2020

Porsgrunn og omegns turistforening

Årsmøte 6 februar 2020 kl. 18.00 på Kjølnes gård

.

Leder Terje Holm Knudsen ønsket velkommen og ledet møtet under konstitueringen.

37 stemmeberettigede til stede.

Sak 1) Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling godkjent.

Sak 2) Konstitue...

February 12, 2020

Vellykket årsmøte i POT 6. februar. 2020 på Kjølnes gård.

Styremedlemmer bak fra venstre: Sissel Dukefoss, Mogens Ax, Inger Kokkersvold, Robert Jensen.

Foran fra venstre: Bergljot Ree Hognestad, Knut Ahlbom, Jacob Kløverød og Jarl Erik Forså.

February 6, 2020

Møteprotokoll og nye lover legges ut så snart dokumentene er godkjent av styret og underskrevet av protokollunderskrivere. 

December 11, 2019

Leder Hans Martin Gullhaug, nestleder Kari Thomassen  og ordfører Robin Kåss fikk servert kaker og kaffe. Vi viste bilder og fortalte fra POTs historie og det arbeidet vi gjør. Ordfører Kåss ble meget imponert over alt vi gjør for innbyggerne i Porsgrunn.

Det var m...

December 8, 2019

POT var litt uheldig med været på søndag morgen med tanke på fremmøte.

Med de drøye 30 barna og vel så mange voksne kom også et bedre vær.

Det var koselig stemning rundt bålene der folk grillet, og POT serverte

grøt, div kaker, saft og skaukaffe. Etter hvert dukket nissen...

November 29, 2019

Ja, nå har vi reparert lekkasjen på taket på Kjølnes gård. Med god hjelp fra Hydro fikk vi låne en stilling. Den kom med lastebil helt gratis. Fra Isola fikk vi levert tak-duk, også helt gratis. Med fagfolk på plass gikk jobben meget bra. POL og POT kom utrolig billig...

November 24, 2019

Turåret 2019 ble avsluttet på vollen i Årholtdalen med bål, grill, kaffe og gløgg. Årets smultringer ble også varmet over bålet. Da det har vært mye regnvær i det siste, ble det en slitsom tur for de som gikk fra Stussrød. Ved brua ovenfor Årholtgrana hadde bekken rent...

October 10, 2019

 26. og 27.august 2019 arrangerte «Arbeidsgruppa for sentrumsnære turveier med  universell utforming i Telemark» en studietur til Kragerøbanen, Treungenbanen og Setesdalsbanen. Formålet var å samle ideer til gjenbruk av nedlagte jernbanestrekninger til nye tur- og sykk...

September 26, 2019

I lett overskyet vær møtte 19 seniorer til tur med start fra parkering ved Oklungen. Turen gikk opp til demningen ved Mjøvann. Derfra over til Broken og videre til Orholtdalen. Her har det vært mye hogst i siste år, og området rundt Årholtstua er nå helt åpent. Det var...

Please reload

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now